Search Result for "בנימין לנדאו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו היום בכנס צעירים וסטודנטים תומכי הליכוד באריאל

ראש הממשלה בנימין נתניהו היום בכנס צעירים וסטודנטים תומכי הליכוד באריאל

אמרתי היום לצעירי תומכי ליכוד באוניברסיטת אריאל שהייתה לי זכות גדולה להכתיר את אריאל כעיר ולתת לה מעמד כעיר כשהייתי ראש ממשלה בפעם הראשונה, יחד עם ידידי רון נחמן ז"ל, שהיה איש חזון ...

Netanyahu,   Posted on: 2 years ago

ד ר רחל מרקובסקי לנדאו ז ל הטייסת הראשונה בארץ ישראל לרגל כתבה עליה בבטאון חיל האוויר

ד״ר רחל מרקובסקי-לנדאו ז״ל - הטייסת הראשונה בארץ-ישראל - לרגל כתבה עליה בבטאון חיל האוויר

סוללת הנתיב בשמיים״ היא ד״ר רחל מרקובסקי-לנדאו ז״ל הטייסת הראשונה בארץ-ישראל, אשת ציבור ופעילה חברתית. השבוע ראה אור גליונו החדש של בטאון חיל האוויר (העורכת הראשית: סא״ל יעל בר). ...

Avi Moshe-Segal,   Posted on: 3 months ago