Search Result for "רוח סערה"

ערוץ הכנסת סערה בוועדה לביקורת המדינה סביב הסדרת הישובים הבדואים בנגב 15 11 16

ערוץ הכנסת - סערה בוועדה לביקורת המדינה סביב הסדרת הישובים הבדואים בנגב, 15.11.16

סערה סביב הסדרת הישובים הבדואים בנגב בדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה. ח"כ טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת): מתפרץ ומוצא מהדיון, ומוחה על כך שלא מוציאים גם את ח"כ עודד פורר (הבית הי ...

ערוץ הכנסת,   Posted on: 7 months ago